'' RUHUNUZA

İYİ BAKIN...''

HAYATIMIZIN ANLAMLANDIRAN İLETİŞİM BECERİLERİMİZ

İletişim tanım olarak, toplumu oluşturan bireylerin farkında olarak ya da olmayarak karşılıklı bilgi, istek, duygu ve düşüncelerini paylaşma sürecidir. Aynı zamanda bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak da tanımlanabilir. İletişim sadece kelimelerin dünyasında yaşanmamakta, kelimelerle sınırlı kalmamaktadır. Duruşumuz, bakışlarımız, mimiklerimiz de birer iletişim kaynağıdırlar. Kişilerarası iletişim de işte bu noktada, beden diliyle başlar.

BAŞARILI BİR İLETİŞİM;

  • Saygı duymaktır. Karşımızdakinin varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduğunu hissettirmek, onu olduğu gibi kabullenmek ve yargılamamaktır.
  • Doğal, abartıdan uzak, olduğumuz gibi davranmaktır.
  • Neyi, nerede, nasıl söyleyeceğini bilmektir.
  • Olayları anlaşılır şekilde, yalın bir dille ifade edebilme yeteneğidir.
  • Karşıdaki kişiyle göz teması kurarak konuşabilmektir.
  • Karşıdaki kişiyi anlayabilme (empati) ve kendini anlatabilme yeteneğidir.
  • Hayatın kendisidir.
  • Güzel ve etkili konuşma sanatıdır.
  • İletişim her bireyin en büyük yaşam kaynağı ve sanatıdır.
  • İletişim güzel görebilme ve güzel düşünebilme becerisidir.

Doğru iletişim; uzlaşmayı ve sorunları tartışma ya da kavga boyutuna taşımadan çözmeyi amaçlar. İletişim kurma noktasında başarılı olanlar; aile ve arkadaş ilişkilerinde uyum ve başarıyı yakalayabileceklerinden, yaşadıkları sıkıntıları, kararsızlıkları, üzüntü veya bunalımları daha kolay atlatabilirler. İletişim sözlerle sığdırılamaz. Bakışlar, fiziksel temas, jest ve mimikler, beden dili de iletişim kaynaklarımızdandır. Her biri karşı tarafa farklı bir mesaj iletir. Bunun haricinde iletişimde başarı ya da başarısızlığı ardından getiren sözler ve cümleler vardır. Söz ve sözcükler hayatidir. İletişiminin başlangıcıdır “söz”. Ruha işlenmek istenilen güzellikler ancak söz ve sözcüklerin doğru seçilmesi ile mümkündür. Sözcükler her anımızı etkiler, duygularımızı, düşüncelerimizi tetikler. Bilinir ki kelimelerin etkileyici gücü yüksektir. Sözcükler yaşam kalitemizi belirler. Sözcüklerine hâkim olan yaşamının kontrolünü elinde tutandır. Hızlı yaşadığımız bu çağda sözlerin etkisini, gücünü unuttuk sanki. Sesimizi yükseltiyoruz sözlerimizin etkisini yükselteceğimize. Söz ve sözlerin bize, yaşamımıza neler yapabildiğini fark edelim.

İletişim becerilerimizin güçlenmesinde seçtiğimiz kelime ve cümleler önemlidir.