Kurumsal

Danışmanlık...

Kurumsal Danışmanlık

Retorik Psikoloji gelişim verimlilik, süreklilik, liderlik, kalite ve memnuniyet değerleri ile topluma çözümler sunmak amacıyla edinmiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda, geçmiş deneyim ve başarılarını yanına alarak psikoloji camiasında öncü bir kurum olmayı hedefleyerek Ankara Çukurambar’da 2021 yılında kurulmuştur.

  Kurumsal danışmanlık; kurumun verimliliğini arttırmakta,  çalışanların motivasyonlarını yüksek tutmakta ve çalışanların yaşadıkları problemlere çözüm üretmekte önemlidir. Bu noktada kurumsal danışmanlık hizmeti almak önemlidir. (web sitemden)

İş hayatı, özel hayat ya da akademik hayatta yaşanan problemler birtakım olumsuzlukları beraberinde getirir. Bu olumsuzluklar özellikle iş yaşamında varlığını hissettiriyorsa kişide öncelikle performans kaybı yaşatır. Retorik Psikoloji danışmanlık hizmetleri haricinde kurumsal çalışmalar düzenlemekte, kurumsal danışmanlık hizmeti vermekte, projeler geliştirmekte ve uygulamakta, eğitim ve seminerler düzenlemekte, ölçme değerlendirme çalışmaları yapmakta, yaşa, duruma ve kuruma uygun testler uygulamaktadır. 

  < Retorik Danışmanlık olarak kurum ve kurum çalışanı arasındaki ilişkiyi daha kaliteli bir noktaya taşımak, verimliliği arttırmak, koruyucu ruh sağlığı hizmeti vermek amacıyla kurumsal danışmanlık kapsamında PDP Psikolojik Destek Programı ile kurum çalışanı, çalışan eşini, çalışan çocuğunun yararlanabileceği bir program geliştirilmiştir. Bu kapsamda bireysel sorunların çözümünde, aile içi ilişkilerin iyileştirilmesinde, sorunlar ile baş etme becerilerinin kuvvetlenmesinde, iş verimliliğinin arttırılmasında kurum ve çalışan arasında köprü görevi üstlenmeyi hedeflemektedir.